Home

Toekomstbeeld voor Vlijtsepark

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het Ontwikkelplan Vlijtsepark. Per deellocatie van Vlijtsepark (Zwitsal, Remeha, de Kwekerij en Wassink)  wordt een globaal eindbeeld beschreven. Hiermee heeft de gemeente flexibiliteit ingebouwd om adequaat te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.

In 2005 heeft de gemeente al haar ambities voor de Kanaalzone vastgelegd. De bedrijvenstrook in het  noordelijk deel van de  Kanaalzone moest veranderen in een gedifferentieerd woonwerkmilieu. Door de verwerving van Diosynth door de gemeente op 1 januari 2013 is de  milieucirkel, die een belangrijke sta-in-de-weg was voor deze ontwikkeling, opgelost. Het is nu mogelijk om de noordelijke kanaalzone - Vlijtsepark -  in de gewenste richting te ontwikkelen.

Ontwikkelplan

Sinds 2005 zijn de economische omstandigheden sterk aan verandering onderhevig. Daarom is gekozen om voor het Vlijtsepark een ontwikkelplan te maken. Een ontwikkelplan biedt de  gemeente ruimte om flexibel in te spelen op veranderende marktomstandigheden.
Lees meer: Toekomstbeeld voor Vlijtsepark

Sinterklaasje kom maar binnen...

Dit jaar komt Sinterklaas op zaterdag 16 november om 09:30 uur aan in Apeldoorn. Hij wordt aan de kanaaloevers centrum enthousiast ontvangen door duizenden kinderen.
 
Op het podium aan de Baron Sloetkade wordt Sinterklaas welkom geheten. Daar staat z'n paard al te wachten voor een feestelijke rondrit via Kanaal Noord, Deventerstraat/brug over, Kanaal Noord/Kanaalstraat, Hofstraat, Nieuwstraat, Brinklaan, Hoofdstraat. Op het Raadhuisplein ontmoet Sinterklaas de Apeldoornse burgemeester.

Kanaalzone zuid, kale vlakte

De Passerel begint binnenkort met bouwen, maar voor de rest heeft de crisis hard toegeslagen voor de ontwikkeling van het zuidelijk kanaalzone gebied.
 
Tussen de Kayersdijk en Kanaal-Zuid - en Lepelaarweg - liggen grote kale vlaktes braak waar tot voor een paar jaar geleden nog fabrieken en opslaghallen stonden. Het Plan was er 250 woningen te bouwen en een aantal fabriekshallen een nieuwe functie te geven. Maar tot op heden wil de bouw hiervan niet op gang komen door de crisis. Wel gaat binnenkort de Passerel een bouwproject starten voor onderdak van mensen met een verstandelijke beperking of psychisch probleem.

Toch 250 nieuwe woningen bij Apeldoorns Kanaal in Zuid

In het gebied tussen het Kanaal en de Kayersdijk ten zuiden van de Mezenweg komen ruim 250 nieuwe woningen. Eind 2009 meldden de samenwerkende partners van de Pilot Zuid dat het plan moest veranderen vanwege de situatie op de woningmarkt. De partijen hebben lang gepuzzeld om een kwalitatief goed en financieel haalbaar plan te maken. Dit is nu gelukt.

De samenwerkende partijen zijn tevreden dat zij de ontwikkelingen in de Kanaalzone, in deze moeilijke economische tijd, kunnen doorzetten. De besturen moeten er nog wel mee instemmen. In het oorspronkelijke plan zaten veel appartementen en dure woningen. In de huidige markt is daar onvoldoende interesse voor.

Het nieuwe plan telt minder woningen. Er is meer laagbouw waarbij de auto’s buiten op het maaiveld worden geparkeerd en niet in gebouwde voorzieningen zoals eerst de bedoeling was. Ook zitten er meer goedkopere woningen in het plan. De ruim 250 woningen zijn een mix van huur- en koopwoningen in de sociale en vrije sector. Het nieuwe plan telt minder meters sociaal culturele- en commerciële voorzieningen. Het plan wordt kleinschaliger en behoudt de industriële uitstraling. Zo past het plan bij de oorsprong van het gebied en de Apeldoornse maat.
Lees meer: Toch 250 nieuwe woningen bij Apeldoorns Kanaal in Zuid
Website ontwerp door 4U Online Media B.V.